Om os

OM OS

Baggrund:

 

Flere undersøgelser viser at mange små/mindre virksomheder mangler kapital til at vokse - faktisk er der ikke etableret en virksomhed i Danmark der har udviklet sig til mere end 1.000 ansatte siden 1996 - og samtidig udvikler den danske vækst sig med meget beherskede årlige vækstrater.

 

Kapitalbasen tror på, at hvis væksten skal styrkes skal det bl.a. komme fra de små/mindre virksomheder, hvilket kræver en nemmere tilgang til kapital.

 

Danmark er samtidig et af de lande i verden som har den største pensionsformue pr. indbygger i verden - i 2016 var tallet 4.315 milliarder kroner svarende til mere end 700.000 kroner pr. indbygger og tallet øges hvert år.

 

Der er åbnet mulighed for at investere en del af de mange pensionsmilliarder i unoterede aktier efter nærmere regler og yderligere  er der opsparet rekordmange kontanter i banken der ofte er placeret til et meget lavt afkast.

 

Kapitalbasen blev derfor etableret med det formål at bringe kapitalsøgende virksomheder i kontakt med potentielle investorer der har midler at investere.

 

Ambitioner og ejere

 

Kapitalbasen er etableret af personer med speciale i jura, økonomi, markedsføring og salg. Vi har ambitioner om at udvikle Kapitalbasen til en førende markedsførings- og rådgivningsplatform i Danmark og senere i Norden. Det kræver kapital og Kapitalbasen vil naturligvis søge denne kapital i vores egen database når tiden er rigtig. Indtil da er ejerskabet pt placeret i et holdingselskab der er ejet af Kapitalbasens direktør.

 

Lovmæssigt grundlag

 

Kapitalbasen arbejder med følgende aktiviteter:

 

Hvilken værdi af virksomheden skal en kapitaludvidelse baseres på- evt. få udarbejdet en værdiansættelse via en samarbejdspartner

Hvordan kapitalstrukturen skal være i forbindelse med en kapitaludvidelse

Hvilken type udbud der bør vælges i forbindelse med en kapitaludvidelse

Hvilken type udbuds- eller præsentationsmateriale der vil være effektivt samt hvorvidt et konkret prospekt skal udarbejdes iht prospektbekendtgørelsen.

Uddannelse af de involverede personer i de tilfælde at virksomheden selv ønsker at formidle de kapitalandele, som virksomheden udsteder*

 

Kapitalbasen er en markedsførings- og rådgivningsplatform,  der udøver markedsføring og corporate finance aktiviteter  men vi udøver ikke investeringsservice eller investeringsrådgivning og derfor kræver vores aktiviteter ikke tillaldelse fra Finanstilsynet.  Vi har altid skarpt fokus på at være compliant i forhold til følgende specifikke love:

 

Lov om finansiel virksomhed (FIL)

Markedsføringsloven

Forbrugeraftaleloven

Prospektbekendtgørelsen

EU persondataforordning (GDPR)

 

*En virksomheds formidling og/eller placering af egne aktier udløser ikke tilladelsespligt efter Lov om finansiel virksomhed (§9, stk. 4), hverken i forbindelse med udstedelse af nye aktier og i forbindelse med formidling og/eller placering af aktier allerede udstedt af Selskabets selv, som formidles på vegne af eksisterende investorer. De personer, der er involveret i formidling og/eller placering af virksomhedens egne aktier (nye så vel som gamle) skal være virksomhedens ledelse eller kompetente og kvalificerede personer ansat i virksomheden som udfører denne aktivitet som en del af sit arbejde i og for Selskabet.

 

Kapitalbasen - Strandvejen 70, 2. sal - 2900 Hellerup - Tlf. (+45) 31697955 - info@kapitalbasen.dk